Andrej Plenković

Sve što ćete naučiti na temelju svojih aktivnosti u ELSA-i koje su volonterske i koje obavljate u svoje slobodno vrijeme je uistinu ulaganje.
Bez obzira hoćete li kasnije otići u poslovne vode, ili ćete se baviti kaznenim, građanskim ili nekim drugim pravom, mreže kontakata koje stvorite u ranoj fazi vašeg profesionalnog angažmana zadržati zauvijek.