Kongresi/konferencije/predavanja

Članovi ELSA-e imaju priliku sudjelovati na raznim kongresima, konferencijama i predavanjima. Projekt koji se najviše istaknuo je EX-YU konferencija koja se svake godine organizira u nekom drugom gradu. U 2016. je održana u Sarajevu, a 2017. se održava u Zlatiboru. Ponosni smo na činjenicu da od prošle akademske godine samostalno organiziramo Kongres koji je u svom prvom izdanju okupio 300 sudionika iz 4 zemlje.