Elsa Law Schools

Podružnice ELSA-e organiziraju pravne škole koje su podijeljenje u 2 ciklusa: ljetni i zimski. Članovi ELSA-e imaju posebne pogodnosti pri apliciranju na škole. Ponosni smo na činjenicu da od ove godine ELSA Split jedina u Europi organizira zimsku i ljetnu pravnu školu. Više od pravnim školama možete pronaći na https://lawschools.elsa.org