ELSA Day

Svaka udruga ima svoj dan, pa tako i mi! Prvi ELSA Day je održan 20. ožujka 2013.godine sa ciljem promicanja ljudskih prava, njihove zaštite i implementiranja.  Dođite na dan otvorenih vrata, učlanite svoje kolege i prijatelje, počastite se i sudjelujte na predavanjima koje organiziramo. Svake godine promičemo određeni cilj i podižemo svijest o problemu koji je aktualan, a sve sa svrhom boljeg upoznavanja sa ljudskim pravima i načinima rješavanja problema.3