Postani član

Godšinja članarina za akademsku godinu 2017./2018. iznosi 40 kn.

Svi zainteresirani se mogu javiti putem elektroničke pošte na split.elsa@gmail.com.