Statut

STATUT ELSA-e Split donosi Skupština ELSA-e dvotrećinskom večinom.

Posljednja promjena Statuta je bila na izbornoj Skupštini u svibnju 2017. godine