Stela Gabrić

tajnica

 

Studentica preddiplomskog pravnog studija na Pravnom fakultetu  u Splitu i aktivna članica ELSA-e u razdoblju od 2016./2017. godine gdje je obavljala funkciju direktorice za marketing. Od samog učlanjenja i obnašanja ove vrlo odgovorne funkcije, sudjelovala je u gotovo svim projektima koje je ELSA organizirala. Prvo, kao sudionik u Study visitu koji je organiziran u suradnji sa ELSA Austrijom. Sudjelovala je i u obilježavanju ELSA Day-a. Organizirala je, zajedno sa dopredsjednicom i asistentima iz marketinga, Christmas Charity Event gdje smo prikupljali sredstva za udrugu Most i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Sudjelovala je i na Simuliranom parlamentu u svojstvu  zastupnika centra i gdje je održala završni govor.  Bila je članica organizacijskog odbora na prvom kongresu ELSA-e Split na temu „Europska sigurnost i terorizam u doba migracijske krize“. Njezina je primarna funkcija  bila predsjednica Odbora za organizaciju smještaja, no u sklopu te funkcije obavljala je različite poslove koji su se ticali same organizacije općenito i uspješno je ostvarila sponzorstva za našu udrugu. Polaznica i članica organizacijskog odbora Govorničke škole Grgur Ninski gdje je  prvenstveno zadužena za predavače, ali i za marketing i promociju samog projekta. Kao direktorica za marketing, uspješno je vodila sve medijske platforme na kojima se ELSA promovira što podrazumijeva pisanje tekstova, e-mailova, objava, slika, izrada plakata, širenje i promocija ELSA-e kao neprofitne i nepolitičke udruge.

Trenutno obnaša dužnost tajnice za akademsku godinu 2017./2018. godinu. Predsjednica je organizacijskog odbora prve ELSA zimske škole  na temu humanitarnog i ratnog prava (ELSA Winter Law School on  Humanitarian Law and Human Rights).

Njezina posvećenost i želja da promiče ELSA-in moto, „Pravedan svijet u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturna raznolikost“, čine je vrijednom članicom lokalnog odbora.