Sara Vidan

dopredsjednica za program razmjene studentskoh praksi (STEP)

 

Sara Vidan studentica je Pravnog fakulteta u Splitu. Aktivna je članica ELSA- e Split od 2014. godine.

Akademske godine 2015/2016. obnašala je funkciju asistentice za akademske aktivnosti, tijekom koje je bila suorganizatorica prvog inozemnog ELSA projekta Study visit (Study visit ELSA Graz & ELSA Split) održanom u listopadu 2016. godine.

Već dvije godine za redom (2016./2017. I 2017./2018.) obnaša funkciju dopredsjednice za studenske razmjene STEP.  Tijekom svog rada pokrenula je inicjativu uvođenja studenskih praksi kako u odvjetničkim uredima tako i na sudovima.

U nacionalom odboru ELSA Hrvatska obnaša funkciju tajnice za akademsku 2017./2018. godinu.

Pohađala je nekoliko ljetnih škola prava:

– „Law & business“ – Catholic University, Portugal;

  • „Competition law and partnership“– Duesto Business School Universidad de Duesto, Španjolska.
  • Maritime law” – University of Malta

U svom radu organizira i potiče brojne projekte, u svom neki od njih su:

– humanitarna akcija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i beskućnike održana na Pravnom fakultetu u Splitu 2016. godine.

  • 1. Kongres studenata prava ELSA Split na temu “Europska sigurnost i terorizam u doba migracijske krize” održan u Splitu u svibnju 2017. godine. 
  • Govornička škola “Grgur Ninski” održana na Pravnom fakultetu u Splitu 2017. godine.

Aktivna je sudionica brojnih projekata održanih na Pravnom fakultetu u Splitu:

– „Škola ljudskih prava“,

 Konferencija studenata prava „Nasilje nad djecom“,

– projekt Simulirani parlament u Splitu i Zagrebu.

Gostovala je na Konferenciji „Mladi i EU“ održane u Trogiru.

U prosincu 2016. godine posjetila je Europski parlament sa kolegama ELSA na temu „Start ups and the digital Entrepreneur – the view form central Europe“.

Sudionik je ELSA DAY- a održanom u Zagrebu, Konferencije „Migracijsko pravo“ .

Svake godine aktivno sudjeluje na Nacionalnim i Internacionalnim skupštinama ELSA Udruge, tako je prošle akademske godine sudjelovala na NCM -u u održanim u Rijeci i Splitu, te na ICM-u održanim u Pragu.