Barbara Topić

dopredsjednica za akademske aktivnosti (AA)

 

Studentica III. godine pravnog studija na Pravnom fakultetu u Splitu.
Reizabrana je na funkciju dopredsjednice za akademske aktivnosti ELSA-e Split za 2017./2018., a tomu prethodi dopredsjedništvo za marketing u 2016. godini.
U svibnju ove godine na nacionalnim izborima izabrana je za dopredsjednicu akademskih aktivnosti ELSA-e Hrvatska.
Odradila je staž u uredu zastupnika u Europskom parlamentu te praksu u odvjetnickom uredu Sipovic u Sarajevu. Sudionica je konferencija ”Nove prilike za mlade” i Startups & the digital Entrepreneur- the view from Central Europe u Bruxellesu, ”Mladi i EU” u Trogiru, VIII. ELSA Ex-Yu konferencije u Sarajevu, također je predsjedateljica sveučilišnog simuliranog parlamenta, sudionica Model European Union-a Zagreb, Nacionalnog simuliranog parlamenta i 1.kongresa studenata prava ”Organizirani kriminalitet” na PFS-u.
Predsjednica odbora za odnose s javnošću 1. kongresa ELSA-e Split. Organizatorica je projekta slušanja rasprava, studijskog putovanja u Europski parlament u Brussels te je suorganizatorica  prvog inozemnog studijskog posjeta ELSA-e Split u Dublin, članica organizacijskog odbora konferencije ”Nasilje nad djecom” na PFS-u, članica organizacijskog odbora Simuliranog parlamenta 2016. sveučilišta u Splitu te je bila i asistent VP-a za PR i marketing Prve škole ljudskih prava na PFS-u.