Anja Kolimbatović

dopredsjednica za Moot Court (MCC)

 

Rođena je 24.11. u Düsseldorfu, a trenutno je na petoj godini pravnog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. U ELSA-i Split je aktivna od 2014., te je obnašala dužnosti dopredsjednice za marketing, dopredsjednice za akademske aktivnosti, tajnice te dopredsjednice za Moot court, a u ELSA-I Hrvatskoj funkciju dopredsjednice za seminare i konferencije. Aktivno govori više svjetskih jezika (njemački, engleski, ruski, španjolski). Tijekom dosadašnjeg studiranja sudjelovala je na brojnim konferencijama i školama, a svoje pravne vještine redovito usavršava pravnim praksama, uključujući prakse u Splitu, Sarajevu i Bruxellesu.