Anita Mihanović

blagajnica

 

Anita Mihanović je studentica Pravnog studija na Pravnom fakultetu u Splitu.
Članica je ELSA-e od 2016.g. Te iste godine obnašala je funkciju asistentice za akademske aktivnosti.
Na Redovnoj skupštini ELSA-e Split, izabrana je za blagajnika Udruge akademske godine 2017./2018.
Sudionica je Simuliranog parlamenta (2017.) na Pravnom fakultetu, 2. Kongresa studenata prava “Europska sigurnost i terorizam u doba migracijske krize”.
Polaznica je 3. Govorničke škole Grgur Ninski.