Ana Barišić

dopredsjednica za seminare i konferencije (S&C)

 

Studentica pete godine Pravnog studija na Pravnom fakultetu u Splitu.
Član ELSA-e Split postala je 2015. godine te je iste godine izabrana na mjesto  direktorice za marketing . U listopadu 2016.godine, na Izbornoj skupštini izabrana je na funkciju dopredsjednica za seminare i konferencije ELSA-e Split 2016/2017.
Sudionica je Simuliranog parlamenta na Pravnom fakultetu u Split, 1. Kongresa studenata prava “Organizirani kriminalitet” , konferencije “Nasilje nad djecom” te konferencija ” Nove prilike za mlade” i Startups & the digital Entrepreneur- the view from Central Europe u Bruxellesu.
Asistentica  VP-a Odbora za evidenciju Škole ljudskih prava na PFS-u, predsjednica organizacijskog dobra IV. govorničke škole “Grgura Ninski” te dopredsjednica za akademski program 1. Kongresa ELSA Split. Volontirala je u Domu za nezbrinutu djecu ” Maestral” u Splitu te je sudionici brojnih humanitarnih akcija i drugih radionica.